In de komende periode ziijn wij gesloten op:

Vrijdag 19 april, Goede vrijdag
Maandag 22 april, 2e Paasdag
Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag
Maandag 10 juni, 2e Pinksterdag